Het sociale netwerk heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor een 'grondwet'. Deze moet het voor de gebruikers duidelijker maken wat de regels van de community zijn. Die gebruikers kunnen zelf meebeslissen over de regels van het sociale netwerk. De tien principes in de 'grondwet' moeten leiden tot een eenduidige set van regels die geldt voor iedereen die Facebook gebruikt. Ook kan er over sommige beslissingen gestemd worden.

De plannen van de netwerksite komen voort uit een discussie over het veranderen van de gebruiksovereenkomst . Na felle kritiek trok Facebook de nieuwe gebruiksvoorwaarden in en werden de oude in ere hersteld. De nieuwe voorwaarden konden namelijk zo geïnterpreteerd worden dat alle informatie die gebruikers op de site plaatsen voor altijd eigendom wordt van Facebook, met alle rechten die daarbij horen. Dit pikte de community niet. Er werd een 'Facebook Bill of Rights and Responsibilities' groep opgericht. Nu wordt hierop voortgeborduurd.

Nieuwe regels

In de komende weken krijgen gebruikers inspraak in het samenstellen van de definitieve 'Bill of Rights' en kan er gestemd worden op de verschillende ingebrachte voorstellen. Ook gaat Facebook de privacy-overeenkomst opnieuw aanpassen. Het is de bedoeling dat die aanpassing volgens hetzelfde systeem gaat.

Daarvoor heeft de netwerksite tien grondbeginselen gepubliceerd. Daar staat bijvoorbeeld in dat gebruikers eigenaar moeten blijven van hun eigen content. En dat iedereen (adverteerders, gewone gebruikers, ontwikkelaars etc.) gelijk behandeld wordt. Een ander principe luidt: "Facebook moet de geografische en nationale grenzen ontstijgen en beschikbaar worden voor iedereen ter wereld".

'Uniek in de wereld'

"Bedrijven zoals wij moeten bestuursmodellen ontwikkelen", schrijft Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook. "In plaats van eenvoudigweg een nieuwe gebruiksovereenkomst uit te brengen, hebben we er voor gekozen om Facebook open te stellen zodat gebruikers op een structurele manier kunnen meebeslissen over ons toekomstige beleid." Volgens privacy-waakhond Privacy International is er nog nooit een onderneming geweest die een 'vergelijkbare, moedige stap naar transparantie en democratie' heeft gezet.

Facebook zal wel onafhankelijke beslissingen blijven nemen over het uitrollen van nieuwe producten. Gebruikers kunnen hier dus niet over meebeslissen. Wel zullen die producten voldoen aan de nu opgestelde regels.