Brancheorganisatie ICTWaarborg (voorheen NLCW) luidde vorig jaar al de noodklok, maar moet nu constateren dat curators nog steeds half werk leveren. De website van bijvoorbeeld PC User bleef na het faillissement actief en zodoende plaatsen en betaalden argeloze consumenten nog steeds via de webshops.

ICTWaarborg vindt het tot de taak van de curator behoren dat na een faillissement geen bestellingen meer kunnen worden geplaatst. Er zou minimaal op de homepage van zulke webwinkels een bericht van de curator moeten worden geplaatst en bestellen moet onmogelijk worden gemaakt.

Schade voor consumenten

Vorig jaar constateerde ICTWaarborg al dergelijke fouten bij het failliete LMComputers en Update Computers. Sander Vale, voorzitter van ICTWaarborg, is verontwaardigd over de gang van zaken, omdat hierdoor het imago van webwinkels wordt beschadigd en consumenten schade lijden.

Er is vorig jaar al een verzoek gedaan aan het college van rechters-commissarissen om curatoren erop te wijzen dat het uit de lucht halen van websites ook tot hun verantwoordelijkheden behoort. Daarop is nog niet gereageerd, zegt Vale. Nu stuurt de brancheorganisatie een dergelijk verzoek ook naar de vereniging van insolventierechtadvocaten Insolad.

Bron: Channelworld.nl