Als DigiD faalt in het primaire proces bij de Belastingdienst dan kost dat de Schatkist een miljard euro per dag. Dat schrijft Digicommissaris Bas Eenhoorn op zijn blog. Omdat DigiD een single point of failure is, kan een storing binnen deze identificatiedienst een enorme impact hebben. "Dat kan helaas nog steeds gebeuren. De robuustheid van onze digitale overheid loopt gevaar."

Hoe belangrijk DigiD tegenwoordig is, legt Eenhoorn uit aan de hand van de gegevens over oktober: "In oktober stond de teller van DigiD op 11,5 miljoen mensen die meer dan 110 miljoen keer DigiD hebben gebruikt bij meer dan 600 organisaties." Met DigiD bijvoorbeeld kunnen burgers belastingzaken regelen, toeslagen aanvragen, afspraken maken bij gemeenten, een uitkering aanvragen bij de UWV of aangifte doen bij de politie, schetst hij.

Eenhoorn moet orde op zaken stellen

Eenhoorn is sinds de afgelopen zomer de aangewezen persoon door premier Rutte om orde op zaken te stellen in het digitaliseringsproces bij de overheid. "De regering heeft gelukkig ingezien dat de verschillende overheidsorganisaties dreigen te blijven hangen in discussies over geld en verantwoordelijkheden, waardoor men uiteindelijk niet met elkaar de stappen vooruit kan zetten om de kabinetsdoelen op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren."

Eenhoorn zegt dat eerst de basis weer op orde moet komen en de continuiteit van de dienstverlening moet worden geborgd. Daarna zouden er verdere stappen kunnen worden gezet.