De VVD daagde Perfect Database voor de rechter nadat de oplevering van een goed werkend extranet niet gebeurde op de afgesproken datum. De VVD eiste ontbinding van de overeenkomsten en terugbetaling van de al betaalde vergoedingen van bijna 300.000 euro.

De rechter gaf de VVD gelijk dat er sprake was van een tekortkoming van de zijde van Perfect Database uit Schiedam, dat als slogan voert "Perfect als goed beter moet!"

Het systeem mankeerde van alles op de opleverdatum en Perfect Database kon niet hard maken dat zij daar niet nalatig in is geweest, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde vonnis. Er is dan ook sprake van "wezenlijke tekortkoming" en "verzuim" van Perfect Database, oordeelt de rechter.

Overwinning levert niets op

Maar die overwinning van de VVD levert de partij echter niets op. De algemene voorwaarden die de leverancier hanteert, sluit vrijwel elke aansprakelijkheid uit. In die voorwaarden staat namelijk dat reeds gefactureerde bedragen voor uitgevoerde werkzaamheden en geleverde diensten niet hoeven te worden terugbetaald. Dat gaat om een bedrag van drie ton.

De VVD krijgt wel een bedrag van bijna 10.000 euro terug omdat dat ging om nog uit te voeren werkzaamheden.

Minimale aansprakelijkheid

In de algemene voorwaarden heeft Perfect Database zijn aansprakelijkheid geminimaliseerd. Zo staat erin dat zij slechts aansprakelijk is voor directe schade en dan nog voor hoogstens een bedrag van 10 procent van de betaalde vergoedingen. Indirecte schade en vervolgschade hoeven niet te worden vergoed.

De VVD wilde die bepalingen nog ongeldig laten verklaren, maar daar wilde de rechter niet aan. De rechter veroordeelde Perfect Database wel tot vergoeding van de directe schade. Dat exacte bedrag moet nog in een aparte procedure worden vastgesteld.