Dat de ICT-middelen van de politie te wensen overlaten, zal geen verrassing zijn. Diverse korpsen gaven al in 2009 en 2010 aan dat de statistieken die voortkomen uit hun registratie 'onbetrouwbaar' zijn. Zelfs zo onbetrouwbaar dat niet-opgeloste zaken als opgelost worden genoteerd, zo meldt Computerworld.nl vandaag.

De Inspectie Veiligheid en Justitie publiceert nu een onderzoeksrapport dat leest als een waslijst van ICT-ellende. De inspectie ziet dat veel problemen worden veroorzaakt door het aaneenknopen van legacy-systemen, maar ook door fouten van eindgebruikers. De oplossing zou liggen in decentralisatie. De politie is al afgestapt van het regionale bestel met de vorming van de Nationale Politie. Nu moet alleen de ICT nog even worden geïntegreerd.