Er zijn structurele problemen bij de online dienstverlening van Werk.nl. De UWV-website waar werklozen uitkeringen aanvragen en verplicht ziekmeldingen, sollicitaties en tijdelijk verricht werk doorgeven blijkt onvoldoende bereikbaar, loopt vaak vast of verwerkt gegevens verkeerd, blijkt uit onderzoek van de FNV. Er wordt dagelijks gemiddeld 180.000 keer ingelogd op Werk.nl.

De problemen met de site zorgen ervoor dat uitkeringsgerechtigden onterecht sancties, zoals boetes of het korten op de uitkering, opgelegd kunnen krijgen. Het UWV erkent de ICT-problematiek en heeft een verbeterplan opgesteld. Onterechte sancties weerspreken zij echter.

Storingen en foute vacatures

De problemen van het UWV-platform blijken divers. De bereikbaarheid van Werk.nl komt uit op een gemiddelde van 90,8 procent, met regelmatige storingen tot 60 minuten per week, zo blijkt uit analyse van MeasureWorks in opdracht van het FNV. Maar ook de gebruiksvriendelijkheid en de matching tussen online cv’s en vacatures laat grotendeels te wensen over. Ondertussen scoort de reguliere website UWV.nl met een bereikbaarheid van 86,8 procent nog slechter.

Het UWV noemt als oorzaak de digitale omslag die de overheidsinstelling sinds 1,5 jaar heeft gemaakt. “De functie van Werk.nl is sindsdien getransformeerd van informatieve website naar een online platform met uiteenlopende dienstverlening. Wij werken aan verbeteringen van zowel de bereikbaarheid als de stabiliteit en maken verschillende verbeteringen aan de gebruiksvriendelijkheid, zoals een logischere indeling van de persoonlijke online werkmap, meer vacatures en werkende matching”, reageert UWV-woordvoerder Remco Icke tegenover Webwereld.

400.000 WW-uitkeringen

De overheidsinstelling moet bezuinigen waardoor meer dienstverlening online gaat plaatsvinden. Door het sluiten van 70 regiokantoren verliezen bij het UWC 5000 mensen hun baan. Zij kunnen aansluiten in groeiende groep van 650.000 werklozen in Nederland. Daarvan hebben nu 380.000 een WW-uitkering, maar verwacht wordt dat de grens van 400.000 WW-uitkeringen nog voor het einde van 2013 wordt overschreden.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bespreekt de verbeteringen aan Werk.nl tijdens het reguliere bestuurlijk overleg met het UWV. “Het UWV omarmt het rapport en heeft een verbeterplan opgesteld. Zij nemen de klachten serieus en daar zijn wij heel blij mee. Zij gaan daar deze zomer nog mee aan de slag. Deze website moet op orde zijn. Al blijft het ook zo dat de winkel wordt verbouwd terwijl hij open is. Mensen kunnen dus hinder ondervinden”, meldt woordvoerster Haya Eltalhaui namens Asscher.

UWV: geen onterechte sancties

Het gebruik van de UWV-website is al langer niet vrijblijvend. De wijzigingen in de situatie van werkzoekenden, zoals tijdelijk verricht werk, sollicitaties en ziekmeldingen, moeten verplicht worden doorgegeven via Werk.nl. Zo niet, dan volgen boetes of wordt er op de uitkering gekort.

De UWV geeft de ICT-problemen toe maar weerspreekt het door de FNV geschetste beeld van onterechte sancties. Icke: “Opgelegde sancties gaan altijd in beoordeling van een werkcoach, terwijl er ook altijd beroep aangetekend kan worden. Bij ons zijn geen gevallen van onterechte sancties bekend. Dit is een geval van dik hout zaagt men planken door het FNV. Wij herkennen dit beeld niet.”