De Engelse popgroep Marillion heeft haar nieuwste album gratis online gezet. De actie was bedoeld om nieuwe luisteraars voor haar muziek te winnen, maar deze keert zich nu tegen de band. Veel fans kunnen de actie niet waarderen. Vooral fans die al bij voorintekening het album kochten, soms al meer dan een jaar geleden, en zo de opnames en distributie financierden, voelen zich bestolen. "Ik bestelde en betaalde de cd al een jaar geleden en nu geven jullie het gratis weg voordat ik ook maar mijn exemplaar ontvangen hebben" aldus een van hen.

Waarschuwing

Toen Marillion in 2000 zonder platencontract kwam te zitten, besloot de band haar toekomst nadrukkelijk in de handen van haar fans te leggen. Ruim 12.000 fans kochten de 12e cd nog voordat deze was voltooid. Met de inkomsten financierde de band de opnamen en marketing rondom het album dat een groot succes werd. Sindsdien paste de band deze methode bij ieder nieuw album opnieuw toe.

Afgelopen dinsdag richtte de band zich in een e-mail rechtstreeks tot haar trouwste fans. Tot verbazing van velen van hen, schreef de band dat de muziek van de aanstaande cd gratis via het internet zou worden verspreid. De band heeft daarvoor een deal gesloten met Musicglue. Dit bedrijf distribueert muziek als mp3-download en via p2p-techniek. Wordt de muziek voor het eerst beluistert, komt er een pop-up in beeld die de luisteraar vraagt zijn e-mailadres in te vullen. Marillion verzamelt die e-mailadressen en gebruikt ze om de downloaders te benaderen met speciale aanbiedingen en de mogelijkheid de muziek te kopen.

Marillion benadrukt in haar e-mail aan de fans dat de muziek die via Musicglue verspreid wordt van een lagere kwaliteit is. "We adviseren je om de muziek zelf niet te beluisteren. De kwaliteit ervan is beduidend minder dan een reguliere muziek-cd en het risico is groot dat het de uiteindelijke beleving van het luisteren naar onze nieuwe cd, ruïneert'. Wel roept de band de fans op de muziek zelf ook te verspreiden.

Teleurgesteld

Twee dagen na de eerst e-mail richt de band zich opnieuw tot haar fans. De aanleiding is de soms negatieve feedback die de band heeft gekregen op haar filesharing-actie. "Jarenlang vertellen jullie ons dat muziek uitwisselen slecht is, en nu doen jullie het zelf" is een van de veel gekregen reacties, bekent bandlid Mark Kelly. Volgens hem moet de actie niet verkeerd begrepen worden. "File sharing schaadt ons net als iedere andere band. Tot 90 procent van alle muziek die mensen verkrijgen, is via p2p-techniek verspreid. Het gemak waarmee mensen muziek via deze techniek met elkaar delen proberen wij in ons voordeel uit te buiten. We hebben ook geen alternatief nu we onze cd-verkopen al enkele jaren scherp zien dalen."

De band verweert zich ook tegen kritiek dat betalende fans de muziek niet eerder verkregen. Volgens Marillion werkt het via internet gratis verspreiden van een kwalitatief minder goede versie van de muziek alleen wanneer er geen versies van hoge kwaliteit worden aangeboden.

"Wachten tot ook de fans de cd in handen hebben, is onmogelijk. Er is maar één persoon nodig die de cd ript en de muziek via het internet verspreidt om de hele huidige campagne met de kwalitatief minder goede en ook getagde versie van de muziek, overbodig te maken." De band benadrukt dat het met de huidige actie ook niet denkt te kunnen voorkomen dat de muziek uiteindelijk wel via het internet wordt verspreid, noch dat het hiermee bewust de huidige fans passeert.

"De muziek komt echt wel op het internet. Mensen zullen het downloaden. Wij kunnen hen niet stoppen. Wist je dat Anoraknophobia en Marbles (de twee laatste cd's van de band) weken eerder op het internet stonden dan dat de via voorintekening bestelde exemplaren aan de fans werden verstuurd?" verweert Kelly zich.