In een mededeling aan zijn voormalige klanten stelt Fast-XS dat zijn rol is uitgespeeld. Dit is het sluitstuk van een wekendurende strijd tussen Fast-XS en Dutch DSL. De twee partijen geven elkaar nog steeds de schuld van het debacle rondom Fast-XS. Uiteindelijk werden de adsl-klanten ondergebracht bij Dutch Web Services, een dochteronderneming van Dutch DSL. Fast-XS is het nog altijd niet eens met deze gang van zaken. "Naar onze mening is deze actie in strijd met de wet", aldus de provider. Inmiddels zijn hiervoor ook `diverse procedures voorbereid en in gang gezet'. Deze dreigen echter lang te gaan duren. Fast-XS is van mening `dat het in praktijk niet werkzaam is om u zo lang in onzekerheid te laten wie nu uw contractpartij is'. Er ligt echter ook een meer praktische reden aan het besluit ten grondslag: Fast-XS heeft al enige tijd helemaal niets meer te bieden aan zijn oude klanten. Dutch DSL heeft namelijk elke samenwerking met Fast-XS beëindigd. Gevolg hiervan is dat Fast-XS geen beheer meer over zijn lijnen heeft, zowel technisch als administratief, zo geeft de provider toe. Vandaar dat Fast-XS heeft besloten alle overeenkomsten met de oude klanten te ontbinden. Vanaf 7 mei zullen de mailadressen en de homepage van deze groep klanten bij Fast-XS buiten gebruik worden gesteld. staat ook duidelijk vermeld dat dit alleen klanten betreft welke bij Dutch DSL ondergebracht waren en door Dutchweb aangeschreven zijn. Dit zijn uitsluiten de klanten die zich de eerste maanden van het bestaan van Fast-XS hebben aangemeld. Alle klanten die zich later hebben aangemeld werken volledig via ons eigen netwerk en hebben hier geen enkele hinder van. Het zou uitsluitend gaan om klanten die zich de eerste maanden van het bestaan van Fast-XS hebben aangemeld. Andere klanten zouden geen enkele hinder ondervinden van het gesteggel, zo bezweert directeur Joost Schouwink. Update, 15:36 uur: Reactie Schouwink toegevoegd.