De waarschuwing is geuit door de National Infrastructure Protection Center (NIPC), een aparte afdeling van de FBI die zich bezighoudt met veiligheid in cyberspace. Bij een Denial of Service (DoS)-aanval krijgt een server op een bepaald moment zoveel aanvragen om informatie te verwerken dat hij er de brui aan geeft.

Met name na de aanslagen van 11 september hebben volgens de FBI bijgedragen aan verhoogde dreiging van 'aanslagen' op internet. Daarbij gaat het dan voornamelijk om 'defacements' van webpagina's waarbij het uiterlijk van een internetpagina bedoeld aangepast wordt.

Het aantal DoS-aanvallen is sinds 11 september niet significant gestegen. Maar in navolging van dit soort 'voorzichtige' aanvallen denkt de FBI dat de kans groot is dat overgegaan wordt op het grotere werk waarbij geprobeerd wordt websites compleet plat te leggen. In dit licht is het Ministerie van Defensie volgens de FBI een serieuze kandidaat.

De FBI baseert zich bij deze conclusie op signalen die het uit gemeenschappen op internet opgevangen heeft. Activisten en tegenstanders van de Verenigde Staten zouden aangegeven hebben dat ze aanvallen voorbereiden op Amerikaanse doelen op internet. Behalve het Amerikaanse Ministerie van Defensie lopen ook bedrijven en organisaties in Amerika gevaar.

De FBI raadt bedrijven en instellingen nu aan maatregelen te treffen om een eventuele aanval het hoofd te bieden.

SecurityFocus, het bedrijf dat DoS -activiteit op het internet in de gaten houdt, stelt zich voorzichtiger op. SecurityFocus gebruikt het product ARIS Predictor om het netwerkverkeer in meer dan 138 landen te monitoren en voorspellingen te doen over mogelijk op handen zijnde DoS-aanvallen.

SecurityFocus geeft toe dat wereldwijd sinds de 11e september het aantal DDoS-aanvallen met bijna 3 procent gestegen is. Maar het gaat het bedrijf te ver om daar de conclusie aan te verbinden dat er grootscheepse aanvallen op Amerikaanse doelen op internet voorbereid worden.