De samenwerking werd gisteren aangekondigd en wordt door de FBI gezien als een oplossing voor het probleem dat veel agenten hebben wanneer zij surveilleren op het web: er is zelden een aanwijsbare plek waar de misdaad is begaan, er zijn geen bloedsporen, DNA-bewijs of andere concrete bewijzen. Twee instellingen worden opgezet; the Internet Fraud Complaint Center en the Internet Fraud Council. Beide zullen ze klachten inventariseren en intensief surfen om de snelheid van de ontwikkelingen op internet bij te kunnen houden. "We willen de autoriteiten goede steun kunnen geven bij het rechercheren van hun zaken," zegt Richard Johnston, van het National White Collar Crime Center (NWCCC), op de site van dagblad USAToday. Het NWCCC helpt de FBI bij het opzetten van de nieuwe instellingen. Politie en justitie in de VS hebben geen flauw benul van de omvang van criminaliteit op het net. Misdrijven en overtredingen online variëren van creditcardfraude en piramidepraktijken tot frauduleuze handel met aandelen en opties. De autoriteiten zeggen niet eens te weten hoeveel legale handel er plaatsvindt op het web, schattingen lopen uiteen van 9 miljard tot 108 miljard dollar. Missie van the Internet Fraud Council (IFC) is het in kaart brengen van criminaliteit op internet. Daarnaast zal de nieuwe instelling trainingen gaan verzorgen tegen internetfraude en regelmatig rapporten publiceren met een soort `onlinefraudeindex`. Een handjevol overheidsorganen en privé-instellingen ondersteunen het IFC. Het Internet Internet Fraud Complaint Center zal op haar website klachten aannemen van surfers die menen het slachtoffer te zijn geworden van een internetmisdrijf. Op de site van het klachtencentrum komen verwijzingen te staan naar sites van lokale autoriteiten, met daarbij tips voor het doen van een aangifte. De FBI zal de aangiftes die bij het Complaint Center binnenkomen gebruiken om trends te signaleren en indien nodig actie te ondernemen. Volgens specialisten op de Economic Crime Summit in Florida, waar het initiatief van de FBI wereldkundig werd gemaakt, zijn internetcriminelen alles behalve stereotype schooiers die inbreken in huizen of handelen in drugs. Het zijn goed opgeleide mannen, steeds vaker ook vrouwen, die eens in de zes maanden hun hele computer overhoop gooien om de nieuwste snufjes te installeren. De FBI en haar partners onderkennen dat het lastig is om cybercriminelen aan te pakken. Immers, een misdadiger kan net zo makkelijk vanuit New York opereren als vanuit Dubai of Jakarta. Er zijn nog geen websites geopend voor de twee nieuwe instellingen. Het is de bedoeling dat zowel het Complaint Center als de Council deze zomer open gaan. Via de site van het National Fraud Information center kunnen al langer klachten over bedrijven die online zakendoen worden doorgegeven. De NFI is een initiatief van een consumentenorganisatie en is niet direct verbonden met Justitie. Wel zegt het NFI dat het de aangiftes die gedaan worden op haar site doorgeeft aan het bevoegd gezag.