De ruim 500 bedrijven die meedoen aan het zogeheten InfraGard programma, wisselen met de FBI informatie uit over hackpogingen, computervirussen en andere internetgerelateerde computermisdaden, zo meldt het persbureau Reuters. De FBI hoopt door deze informatie-uitwisseling tussen bedrijven de omvang van internetmisdrijven te beperken. Nu gaat er wereldwijd 1600 miljard per jaar verloren als gevolg van computercriminaliteit. Deelnemen aan het programma is gratis, al worden participerende bedrijven wel gescreend door de FBI. Bedrijven die meedoen, hoeven zich niet tegenover andere deelnemers met hun naam bekend te maken. Ook hoeven ze geen vertrouwelijke informatie af te staan. Het aantal gevallen van computercriminaliteit is fors gestegen de afgelopen jaren. De FBI onderzoekt op dit moment 1200 cybercrimezaken, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van drie jaar geleden.

Eerdere relevante berichten:
G8 bespreekt maatregelen tegen online criminaliteit (15 mei 2000)