Het is de zevende keer dat deze zogeheten System Administrator Appreciation Day wordt gevierd, schrijft de initiatiefnemer op hun site. Deze dag - een soort dierendag voor systeembeheerders - wordt jaarlijks op de laatste vrijdag in juli gehouden om deze werknemers eens te verrassen met een blijk van waardering voor het werk dat ze verrichten.

Systeembeheerders houden zich bezig met veel 'onzichtbare' zaken, zoals het maken van backups, het patches van systemen op het werk en het tegenhouden van spam. "Maar ze krijgen 364 dagen per jaar geen waardering voor hun werk", klaagt de initiatiefnemer.

Daarom wordt iedere werknemer op deze dag opgeroepen om de systeembeheerders binnen hun bedrijf eens in het zonnetje te zetten.