De zaak, die speelt voor de rechtbank in San Francisco, is aangespannen door Stacy McCahan. Ze wil af van een schadeclaim van 5000 dollar die ze vorig jaar van een lagere rechter kreeg opgelegd. McCahan werd schuldig bevonden aan smaad wegens een opmerking die ze plaatste op een mailinglist voor fietsers: "Ken McCarthy is een leugenaar – wees gewaarschuwd". De kwestie dateert van juli vorig. McCahan maakte mede-fietser McCarthy niet alleen uit voor leugenaar, maar schreef ook dat hij haar telefonisch had lastiggevallen. Prompt werd ze door McCarthy voor het gerecht gedaagd. Volgens McCarthy hebben de uitlatingen van McCahan zijn reputatie beschadigd. Het bericht ligt opgeslagen in tal van nieuwsarchieven: potentiële klanten en werkgevers kunnen dus nog steeds lezen dat hij liegt en vrouwen lastigvalt. Het Internet is van het begin af aan een plaats geweest waar mensen heftig discussieren. Dat gaat niet zelden gepaard met flink gescheld over en weer. Woordenwisselingen die hoog oplopen worden ook wel flame wars genoemd. Voor de oude garde zijn deze elektronische steekspelen een bron van vermaak. Maar de grote stroom nieuwelingen is aan deze verbale ruzies niet gewend en weigert zich neer te leggen bij beledigingen. Steeds vaker eindigen discussies in de rechtszaal. Al in 1991 hebben rechters bepaald dat de uitingen in electronische discussiegroepen aan dezelfde regels moeten gehoorzamen als de radio en de krant. Wanneer iemands reputatie geschaad wordt, is die persoon gerechtigd om een schadevergoeding te vragen. De advocaat van Stacy McCahan betoogt dat een uitspraak ten gunste van McCarthy een verlammend effect zal hebben op alle discussies die op het net gevoerd worden, omdat mensen niet meer durven schrijven wat ze denken. Rechtszaken wegens smaad door berichten op Internet zijn al niet zo bijzonder meer. Op dit moment is een proces in voorbereiding tegen de Internet roddel-columnist Matt Drudge en de provider die zijn website host, America Online. De klagende partij is Sidney Blumenthal, adviseur van het Witte Huis. Hij eist 30 miljoen dollar smartengeld van Drugde en zijn provider, omdat de Drudge Report hem te kijk zette als een man die zijn vrouw mishandelt. Drudge heeft zijn stuk later ingetrokken, maar toen was al te laat.