De AWNB Actuele verkeersinformatie biedt voorlopig alleen zicht op de verkeersdrukte rond Rotterdam. Binnenkort komen daar de regio's Amsterdam en Utrecht bij. Op de homepage van de verkeersinfo is een eenvoudig kaartje te zien van het hoofdwegennet rond Rotterdam. Hoe roder de wegen op het kaartje zijn, des te drukker het is. De informatie over de drukte wordt gemeten met 'detectielussen' die in het wegdek zijn aangebracht. Deze kunnen nagaan hoeveel auto's er met welke snelheid passeren. De informatie die op het web verschijnt is maximaal drie minuten oud. Verkeersinfo is een initiatief van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond in samenwerking met Rijkswaterstaat. Volgens het ministerie kan actuele informatie over de doorstroming van het autoverkeer bijdragen tot het verminderen van files. Zo blijken lichtkranten boven de weg direct van invloed. Als vijf procent van de automobilisten op basis van die informatie voor een andere route kiest, neemt de betreffende file met een kwart af. Rijkswaterstaat wil met deze proef bekijken of het Internet een bijdrage kan leveren bij het oplossen van het filevraagstuk. Probleem is wel dat de meeste automobilisten eenmaal onderweg niet meer in staat zijn om in te loggen op het wereldomspannende netwerk om na te gaan of de weg vrij is.