De storm aan protest naar aanleiding van de inmiddels afgeschoten antipiraterijwetten SOPA (Stop Online Piracy Act) en PIPA (PROTECT IP Act) heeft ook de Amerikaanse filmindustrie doen inzien dat soortgelijke wetgeving geen toekomst heeft.

“Deze wetsvoorstellen zijn dood en keren terecht niet meer terug. Het is nu tijd voor overleg om gezamenlijk tot overeenstemming te komen", aldus CEO Chris Dodd van de Motion Picture Association of America (MPAA) in gesprek met Ars Technica.

Opvallende draai

De filmbons maakt een opvallende draai. Vorig jaar was Dodd verontwaardigd over de protesten van grote internetspelers Google en Wikipedia tegen SOPA en PIPA. Hij noemde het machtsmisbruik van bedrijven die veel marktvrijheid genietenen daarom onverantwoord. Inmiddels realiseert Dodd zich dat zonder overeenstemming met deze partijen, er niets geregeld gaat worden.

Toch blijft de MPAA-baas van mening dat de protesten tegen SOPA overdreven zijn geweest. Vooral het 'op zwart zetten' van populaire websites als Google Search en Wikipedia waren volgens hem “over de top" en dat ziet hij nog altijd als valse beschuldigingen van censuur.

“DNS-filtering gebeurt elke dag op het internet. Natuurlijk moet er voorzichtig mee om worden gesprongen. Dat Google nu zijn algoritme heeft aangepast zodat sites die auteursrechtelijk beschermd materiaal aanbieden lager uitkomen, is iets wat ik toejuich", aldus Dodd, die er blijkbaar niet van op de hoogte is dat veel populaire sites die dans nog altijd ontspringen.

'Six strikes is een experiment '

De MPAA-baas ging ook nog even kort in op het zestraps waarschuwingssysteem dat eind 2012 wordt uitgerold. Dodd looft het initiatief, maar benadrukt tegelijkertijd dat het een “educatief" programma gaat worden.

“Wanneer mensen bewust zijn dat zij illegale content downloaden, stappen zij over op een legale dienst. Het is een experiment om te zien of we medewerking krijgen. Het is geen wet, je riskeert geen gevangenisstraf."

Verdacht van omkoping

Chris Dodd is altijd één van de aanjagers geweest van de antipiraterijwetten. Als voorzitter van de MPAA, die lobbyt voor de filmindustrie, kreeg hij zelfs verdachtmakingen van omkoping naar zijn hoofd geslingerd.

Dodd was 30 jaar senator voordat hij werd ingehuurd door de MPAA in maart 2011. Volgens een groep Amerikaanse burgers zou hij geprobeerd hebben zijn voormalige collega's om te kopen om SOPA er door te drukken. Een onderzoek hiernaar kwam er echter nooit.