Het Amerikaanse Ministerie van Justitie verdenkt een aantal filmmaatschappijen ervan mededingingswetten te overtreden met hun samenwerkingen. Ze zouden de markt al te zeer kunnen gaan domineren met twee afzonderlijke initiatieven om video-on-demand aan te bieden. De filmmaatschappijen willen daarbij gebruik maken van de laatste technieken die via internet voorhanden zijn. De klant zou dan de beschikking krijgen over een speciaal digitaal opzetkastje of een speciaal door de filmmaatschappijen geleverde computer. Een dagvaarding van de Amerikaanse overheid waar de Wall Street Journal de hand op wist te leggen, beschrijft de initiatieven van de studio's als `een samenwerkingsverband dat voor minder concurrentie kan zorgen of er op gericht is een monopolie te verwerven op de markt van video-on-demand diensten of gerelateerde filmproducten.' Het resultaat van de onderzoeken zal voor een belangrijk deel bepalen hoe de legale distributies van films er in de toekomst uit komt te zien. Een van de ondernemingen, genaamd MovieFly, bestaat uit een samenwerkingsverband tussen de vijf belangrijke maatschappijen Sony, Warner, Universal, Paramount en MGM. De andere onderneming heet movies.com en bestaat uit Walt Disney en 20th Century Fox. De Amerikaanse overheid heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de mogelijke resultaten van de samenwerkingen. De maatschappijen zouden concurrenten kunnen uitsluiten van het digitaal distribueren van films. Ook zouden de kosten omhoog kunnen gaan.