IT wordt steeds vaker een vertragende factor binnen de bedrijfsvoering van een onderneming. Daarnaast kun je het risico niet meer verwaarlozen dat innovatieve technologie het businessmodel van kleine, middelgrote en zelfs van grote bedrijven onderuit haalt. Hoe groot je ook bent, je hebt dus de juiste IT-tools nodig om overeind te blijven. Maar die moeten ook worden betaald, en daarom is het van belang dat je een duidelijke strategie hebt voor het financieren van IT-tools, menen Paul Nefkens en Remco Lommerde.

Paul Nefkens is werkzaam als Financial Area Manager en Remco Lommerde als Partner Development Manager voor Hewlett Packard Enterprise (HPE). "Innovatie op IT-gebied gaat zo snel dat elk bedrijf zich over een paar zaken zal moeten buigen. Enerzijds moeten ondernemers bepalen of de rol van IT wel of geen kernactiviteit is binnen het bedrijf. Anderzijds moeten bedrijven nagaan wat er wel of niet nodig is aan technologie en hoeveel het ze waard is."

Voldoende snelheid en flexibiliteit

De keuzes waar ondernemers nu voor staan hebben al geleid tot grote verschuivingen. Terwijl het voorheen heel gebruikelijk was om hard- en software met eigen middelen aan te schaffen, nemen bedrijven de assets nu steeds vaker af op basis van gebruik. Volgens Nefkens en Lommerde ligt er nog voldoende ruimte om hierbij betere en vooral meer op het bedrijf toegespitste beslissingen te nemen. Dat het niet eenvoudig is om zelfstandig de beste manier te kiezen om IT te financieren, erkennen de heren direct. "Het is lastig om heel accuraat in te spelen op marktveranderingen. Vroeger had je video, nu Netflix. Dat heeft een hele sector op zijn kop gezet."

Maar er zijn meer vragen waarop ondernemers een antwoord moeten formuleren. Lommerde: "Wil je altijd kunnen meegaan met de ontwikkelingen en dus oude hardware vervangen als er iets nieuws op de markt komt, zodat je jezelf als bedrijf voldoende flexibel houdt?" Hij merkt op dat een groeiend aantal bedrijven op zoek is naar een service die dit mogelijk maakt. Daarnaast is het belangrijk dat je een maximale controle houdt op de maandelijkse uitgaven, zonder verrassingen.

Traditionele IT en de nieuwe mogelijkheden

Het bezit van IT kan kostbaar zijn, het aanschaffen van hard- en software eveneens. Soms té kostbaar, waardoor bedrijven aankloppen bij een IT-leverancier met de vraag in hoeverre deze kan participeren bij de aanschaf. Captive lease is een voorbeeld van een manier waarop ondernemers toch over snelle en flexibele IT kunnen beschikken, maar waarbij de leverancier financieel bijspringt. "Dit brengt het consumeren van technologie voor veel bedrijven dichterbij. Het is iets wat ondernemers waarderen omdat ze toegang krijgen tot modellen met een kortere life cycle."

Dat ook de mogelijkheden op het gebied van het financieren van IT zich snel ontwikkelen zal geen verrassing zijn. "Onze CEO in de VS heeft al aangegeven dat hij in de afgelopen paar jaar meer heeft zien veranderen dan in de vier decennia ervoor."

Betalen voor gebruik

De diversiteit aan huidige modellen is erg groot, mede doordat veel ondernemers zich nu in een transitieperiode bevinden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld kiezen voor een flexibele capaciteit bij de 'aanschaf' van hardware en ondersteuning, inclusief up- en downscalen. Het bedrijf betaalt daarbij voor het gebruik. Daarnaast bestaan er serviceprovider-modellen waarbij een ondernemer snel kan opschalen als er meer servers en opslag nodig zijn. Een klant start pas met betalen wanneer hij begint met het gebruiken van wat hij nodig heeft. Maar er is ook een pre provisioning, pay-as-you-deploy business model voor on-site. Het bedrijf krijgt de beschikking over pre-configured IT on-site, maar betaalt pas na de activatie van deze IT. Je hebt de mogelijkheid om de assets te activeren wanneer nodig en zo direct in te spelen op de behoefte van de business. Ieder kwartaal geef je dan door wat je allemaal hebt geactiveerd en daar betaal je voor. Wel moeten binnen een afgesproken periode alle assets zijn gedeployed.

Daarbij is het vaak ook mogelijk dat een leverancier van hard- en software ondernemers financieel ondersteunt door apparatuur terug te nemen en daarvoor een vergoeding te geven. Die kunnen dan weer worden verkocht, of ze worden milieuvriendelijk gerecycled. Waarbij je er overigens wel op moet letten dat de data gegarandeerd wordt verwijderd. Deze mogelijkheid kan de prijs drukken bij de aanschaf van nieuwe hardware.

De teruggenomen hardware kan ook nog teruggeleased worden. Dat is een Sale and Leaseback-constructie. Een leverancier kan de bestaande installed base kopen van de klant om die dan direct weer terug te leasen. Zo verandert er helemaal niets aan de bestaande situatie bij de klant, maar wordt er wel flexibiliteit in het budget gecreëerd waardoor er beter kan worden ingespeeld op veranderende business-behoeften. Dat extra budget moet overigens wel gebruikt worden voor het uitvoeren van IT-projecten.

'Informeren naar mogelijkheden brengt je al een stap verder'

De behoefte aan innovatie en de kortere life cycles van apparatuur hebben al met al geleid tot een enorme diversiteit aan mogelijkheden om IT te financieren. Captive lease is daarvan slechts één voorbeeld. De aanbieders van deze diensten voorzien wel duidelijk in een behoefte, omdat ze toegang bieden tot het in gebruik nemen van IT waarvoor de financiële middelen eventueel ontbreken.

Nefkens en Lommerde merken dat er nog behoorlijk wat vragen zijn onder ondernemers over welke weg ze moeten inslaan. "Dat is niet erg, het is moeilijk genoeg om te bepalen hoe het IT-landschap er morgen uitziet. Belangrijker is dat bedrijven vragen durven te stellen, doen ze dat, dan zijn ze al een stap verder dan de concurrent."

Kijk hier wat er mogelijk is bij het financieren van je IT.