Bijna 500 Europese bedrijven hebben een petitie van de European Venture Capital Association (EVCA) ondertekend. Daarin roepen ze Europarlementariërs op tegen de huidge plannen te stemmen.

Met de AIFM (Alternative Investment Fund Managers Directive) wil de Europese Commissie het toezicht op hedgefondsen en durfinvesteerders aanscherpen, vanwege hun vermeende rol in de financiële crisis. De ondertekenaars vinden dat de maatregelen ook 'goede' investeerders treft, die juist een cruciale rol spelen in het financieren van beginnende ondernemingen.

Beginnende bedrijven die gesteund worden door Europese durfkapitalisten moeten in het conceptvoorstel veel meer informatie aan toezichthouders verstrekken. Dat betekent hogere administratieve kosten die uiteindelijk ook op het bordje van startups terechtkomen.

Skype en MySQL

Volgens een Britse vereniging voor investeerders stijgen de kosten per startup door de nieuwe regelgeving met circa 100.000 euro. Omdat financiering daardoor duurder is, zullen succesvolle startups als Skype, MySQL en Playfish minder snel investeringgeld van Europese financiers aannemen, schrijft TechCrunch.

De investeringbereidheid zou door verscherpte EU-wetgeving afnemen, blijkt uit een recente enquête van EVCA. 67 procent van de ondervraagden zou ofwel uit investeringsmarkt stappen, of het volume van investeringen drastisch verlagen.

Investeerders zijn nodig

Minder investeringsbereidheid zou ook de Nederlandse ict-sector kunnen raken. Daarom is ICT~Office niet tevreden met de plannen. "De markt moet zijn werk doen. Venture capitalists zijn nodig om de Europese concurrentiepositie te verbeteren. Anders verlies je de aansluiting met Azië en Amerika. Hier zijn we niet zo blij mee", zegt een woordvoerder.