Het gaat voornamelijk om illegale kopieën van zogenoemde `Bollywood-films', zo stelt de fiscale opsporingsdienst in een verklaring. Daarnaast werd ook westers repertoire aangetroffen, waaronder films die officieel nog niet in Nederland op dvd te verkrijgen zijn. De dienst besloot tot actie over te gaan na `signalen dat bij dit soort videotheken op grote schaal gepirateerde films aangeboden zouden worden'. Alle invallen vonden tegelijkertijd plaats. De FIOD wijst erop dat het verboden is om kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden te hebben. De rechthebbenden hebben inmiddels aangifte gedaan van inbreuk op hun auteursrecht. De eigenaren van de videotheken zullen worden gehoord door de FIOD-ECD. Het is nog niet duidelijk waar de kopieën precies vandaan komen. Medewerkers van het team Opsporing Piraterij van de FIOD-ECD doen hier verder onderzoek naar.