Fiorina zei tegen persbureau Reuters dat de ontwikkelingen sinds de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september geen aanleiding zijn om de fusieplannen te wijzigen. "Wij wilden niet fuseren omdat de economie er slecht aan toe is", aldus Fiorina. Maar nu de economische omstandigheden nog verder lijken te verslechteren, is dat volgens Fiorina alleen maar meer reden om de plannen voor een fusie door te zetten. "Een slechte economie maakt deze overeenkomst alleen maar aantrekkelijker." Volgens Fiorina biedt een fusie de twee ondernemingen meer mogelijkheden om in de kosten te snijden zonder gelijk meer banen te moeten schrappen. De fusieplannen, die begin september werden aangekondigd, zijn met nogal wat scepsis ontvangen. De aandelenkoers van zowel HP als Compaq daalde drastisch na de bekendmaking. Bij de aankondiging lag de waarde van de transactie, die in aandelen wordt voldaan, op 25 miljard dollar. Inmiddels is dat bedrag gedaald tot 17 miljard dollar.