"Deze combinatie is goed voor Linux", zo zei de bestuursvoorzitter van Hewlett-Packard woensdag tijdens haar keynote-lezing op LinuxWorld-conferentie in New York. Volgens Fiorina zou de onderneming die uit de fusie van HP met Compaq zou ontstaan beter gepositioneerd zijn om de `de mars' in open standaarden en Linux te leiden dan als de twee bedrijven zelfstandig blijven. Verder zei de HP-bestuursvoorzitter dat Linux dezelfde geest van innovatie belichaamt als de oprichters van HP, Bill Hewlett en David Packard, destijds deden. Fiorina is in een fel gevecht verwikkeld met de kinderen van de HP-oprichters, die zich verzetten tegen het plan om met Compaq te fuseren. Met name Walter Hewlett, lid van de Raad van Toezicht van Hewlett-Packard, voert een kruistocht tegen de fusie. Een samengaan met Compaq zal volgens Hewlett de winst van HP onder druk zetten. Fiorina riep de Linux-gemeenschap op niet te veel energie te verspillen aan de strijd tegen Microsoft. "Ik weet dat deze sector wel van een pittig gevecht houdt, maar we zouden onze gezamenlijke energie veel beter kunnen aanwenden", aldus Fiorina. Microsoft zal volgens de HP-topvrouw een krachtige rol blijven spelen, vooral op de pc. "De vraag is niet of Linux de wereld zal domineren. De vraag is welk deel van de wereld Linux zal domineren", zo zei Fiorina.