Fiorina is in beeld voor de topbaan nu de Amerikaanse onderminister van Defensie Paul Wolfowitz niet langer kandidaat is, zo meldt The Wall Street Journal. Fiorina zou bij de Wereldbank James Wolfensohn opvolgen die eind mei zijn tweede termijn beëindigt. Volgens bekenden van Fiorina zou de gesneefde bestuursvoorzitter van Hewlett-Packard al langer een politieke carrière ambiëren. Net als de Amerikaanse president George W. Bush is Fiorina een Republikein. Op 9 februari nam Fiorina ontslag bij Hewlett-Packard. Een verschil van mening over de te voeren strategie lag ten grondslag aan haar vertrek. Onder leiding van Fiorina nam Hewlett-Packard onder meer concurrent Compaq over.