De browser is wel opgenomen binnen Debian, maar het logo van Mozilla's Firefox wordt niet gebruikt, zo meldt Internet News. Het logo kan niet gebruikt worden wegens het merkenrecht dat op het logo rust. Dit is in strijd met de 'Debian Free Software Guidelines'. Volgens Mozilla is het gebruik van de naam Firefox zonder gebruik van het logo in strijd met het merkenrecht.

Grote gevolgen heeft het niet voor Debian. Aangezien zij de broncode van Firefox kunnen gebruiken, kunnen ze een gelijksoortige browser in de distributie opnemen, zonder de naam (en het logo van) Firefox. Dit kan volgens de nieuwssite binnen een week geregeld zijn.

Mozilla heeft zich onlangs voorgenomen meer werk te maken van het merkenrecht. "Als je de Firefox-naam gebruikt zal je ook de rest van het merk moeten gebruiken", stelt Mike Connor van Mozilla. "Je kan niet zomaar zelf bepalen welke delen je wel en niet gebruikt. Gebruik de beschermde naam en het logo of gebruik geen van beide."