De belastingdienst kan enige 'duizenden' aangiften van belastingplichtigen niet afhandelen omdat de digitale handtekening waarmee de aangifte is beveiligd ontbreekt of niet op tijd is ingezonden. Het gaat om de wachtwoordbeveiliging op diskette of via modem verstuurde aangiftebiljetten. De fiscus stuurt nog deze week een brief naar de belastingbetalers van wie de digitale handtekening (een code in combinatie met het SOFI-nummer) nog ontbreekt. Ongeveer vijf miljoen mensen moesten dit jaar aangifte doen: daarvan heeft een vijfde de computer ingeschakeld. Rond de 40 procent daarvan is per modem verstuurd. Staatssecretaris Vermeend heeft ook plannen om aangifte direct via het Internet, met een biljet op het web, te laten verlopen.

De Duitse douane heeft in het oosten van het land een partij van duizenden illegale kopieën van Microsoft-programma's in beslag genomen. De software-piraten liepen tegen de lamp bij een routine-controle op een snelweg in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. In de kofferbak van een auto vonden de beambten 1500 exemplaren van Office Professional 97. Bij de verdachten thuis werden nog eens 900 CD-ROMs met Office 97 gevonden. De partij had een totale waarde van 3,36 miljoen DM. De verdachten hebben hun kopietjes vermoedelijk in Gdansk, een havenstad in Polen, gekocht voor 50 pfennig per stuk.

In Engeland is zondag 21 juni de vijftigste verjaardag gevierd van de eerste digitale computer ter wereld: de 'Small-Scale-Experimental-Machine' of 'Baby', die door ingenieurs van de universiteit van Manchester werd gebouwd. Om 11 's ochtends op 21 juni 1948 kreeg 'Baby' zijn eerste opgave te verwerken: een machtsverheffing. Ondanks zijn liefkozende bijnaam beslaat de computer met zijn honderden draden, knoppen, schakelaars en vacuümbuizen de ruimte van een doorsnee huiskamer. De computer beschikt over de rekenkracht van een gemiddeld rekenmachinetje dat kinderen naar school nemen. Voor het jubileum is een speciale wedstrijd uitgeschreven voor programma's die op 'Baby' kunnen draaien (zie Terug naar de toekomst).

Succes voor Apache, de meest gebruikte en gratis verspreide server voor websites. IBM heeft besloten om Apache op te nemen in WebSphere, een pakket dat bedrijven in staat stelt om hun producten via het Internet aan te bieden en te verkopen. WebSphere legt catalogi aan en regelt de financiële transacties via het web. Apache heeft zijn sterstatus kunnen bereiken doordat de originele bedenkers de broncode van het programma publiek hebben gemaakt. Verbeteringen van andere ontwikkelaars worden steeds opgenomen in nieuwe versies. De keuze van IBM betekent een tegenslag voor Netscape, dat te maken krijgt met een nieuwe concurrent naast Microsoft op de markt voor webservers.