Een magere 20 procent doet zijn aangifte nog op `ouderwets' papier. Volgens het ministerie van Financiën stijgt niet alleen het aantal mensen dat digitaal aangifte doet, ook versturen steeds meer mensen hun aangifte via internet. Burgers kunnen hun digitale belastingformulier op diskette opslaan en opsturen of de verzending direct vanaf de computer regelen via internet. De Belastingdienst heeft tot nu toe 2,4 miljoen zogenoemde `modemaangiften' ontvangen. Dat is grofweg de helft van het totaal aantal aangiften die tot nu toe zijn binnengekomen en een stijging van 900.000 ten opzichte van het jaar ervoor.

Kritiek

Overigens werkt de software waarmee mensen hun belastingaangifte per computer kunnen afhandelen, alleen op systemen met Windows 95 of hoger. Gebruikers van bijvoorbeeld MacOS en Linux worden hierdoor buitengesloten. Tweede-Kamerlid André Rouvoet (ChristenUnie) heeft begin dit jaar al kamervragen gesteld om uit te vinden waarom het elektronische aangifteprogramma alleen op Windows werkt. Ook gebruikers van `alternatieve systemen' hebben hun stem laten horen. In 1997 voerden Mac-gebruikers al actie voor een Mac-versie van de belastingdiskette. Destijds stelde de Belastingdienst als eis dat 50.000 mensen interesse moesten tonen voor een Mac-versie. Dat aantal werd toen niet gehaald. Apple-site MacFreak besloot naar aanleiding van de gestelde kamervragen in februari een nieuwe poging te wagen. De teller stond op het moment van schrijven op 12.230. Daarvan waren 7465 Macintosh-, 4052 Linux- en 713 andere gebruikers.