Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Pew Internet. In totaal heeft 22 procent van de Amerikaanse 65-plussers toegang tot internet. Een totaal van acht miljoen gebruikers. De senioren maken meer gebruik van e-mail dan de overige internetgebruikers. Maar liefst 95 procent van de internetgebruikers boven de 65 jaar zegt wel eens te mailen. Van de overige internetters e-mailt `slechts' 91 procent. De ouderen online zijn voornamelijk hoog opgeleide blanken met een hoog inkomen. De verhouding tussen mannen en vrouwen is in de loop van de jaren ongeveer gelijk getrokken. In 2000 waren er nog beduidend meer mannelijke dan vrouwelijke senioren op internet actief (60 tegenover 40 procent). In vergelijking met andere groepen internetgebruikers is het percentage 65-plussers online nog laag. Van de Amerikanen tussen de 18 en 29 jaar maakt 77 procent gebruik van internet, bij de leeftijdsgroep van 30 tot 49 jaar is dat 75 procent en bij de leeftijdsgroep van 50-64 ligt het percentage op 58.