Als de OR het overleg niet hervat, neemt de directie maatregelen, zo meldt het FNV. De OR wil zich beraden over de situatie die ontstaan is nu Atos Origin wel een CAO heeft afgesloten met twee kleine bonden binnen Atos Origin, maar niet met FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond en de Ondernemingsraad Atos Origin zelf.

Verder wil de OR intern overleg over de situatie dat de OR als regel pas op het laatste moment wordt geraadpleegd. De raad heeft naar eigen zeggen het gevoel steeds met een voldongen besluit voor het blok te worden gezet.

Op 7 februari zal deze situatie door de OR op een interne cursus worden besproken en op grond van deze discussie zal de OR besluiten wat te doen. Een sommatie van een directie om te gaan overleggen is hoogst ongebruikelijk, aldus de FNV.

Vakbondsbestuurder Jan Paul Veenhuizen: "Het lijkt er op dat de directie op ramkoers ligt om zo vakbonden en OR te dresseren. De houding tegenover de OR lijkt erg op het gedrag tegenover FNV Bondgenoten, de grootste bond bij Atos Origin. Erg constructief kan ik deze niet vinden. Hieruit blijkt des te meer dat de top van Atos Origin niet weet wat er op de werkvloer speelt"

De OR overlegt met zijn juridische adviseur over de ontstane situatie.