Het raadplegen van de werknemers volgt op het `teleurstellende verloop' van de derde onderhandelingsronde met Philips enkele weken geleden, zo meldt FNV Bondgenoten. "Na dat overleg zagen we echt geen mogelijkheid meer om op basis van de voorstellen die Philips op tafel legde, tot een akkoord te komen", zegt bondsbestuurder Joke Hubert. Om te inventariseren wat het personeel wil, is daarom besloten een speciale website op te zetten. Werknemers kunnen op deze website hun mening geven op de inzet van FNV Bondgenoten op onderwerpen als werkgelegenheid, pensioen, loon en sociaal plan van Philips. Werknemers kunnen tot 17 maart via de website aangeven of de bond zijn poot stijf moet houden of dat er concessies moeten worden gedaan. 18 Maart zit de bond opnieuw met Philips om de tafel.