Volgens de bond is de aandacht voor preventie en aanpak van rsi bij veel ict-werkgevers beneden de maat. In samenwerking met het Bureau Beroepsziekten FNV start de bond daarom een landelijke meld- en voorlichtingsactie. Als onderdeel van de actie zal de bond werknemers tips en adviezen geven over wat zij zelf tegen rsi kunnen doen. Volgens de bond spelen preventie en voorlichting een belangrijke rol in een effectieve aanpak van rsi. "Met actief, systematisch en structureel beleid kunnen werkgevers en werknemers veel ellende voorkomen", aldus de bond in een verklaring. "De branche kent maar liefst 105.000 rsi-gerelateerde verzuimdagen per jaar. Ieder jaar komen door rsi circa 120 werknemers in de wao terecht." Uit eerder gepubliceerde cijfers blijkt volgens FNV dat de aanpak van arbeidsomstandigheden en de preventie van rsi tekort schieten. Zo is er bij een kwart van alle ict-bedrijven onvoldoende structurele aandacht voor de arbeidsomstandigheden en wordt bij 28 procent onvoldoende voorlichting gegeven.