AOL Time Warner maakte woensdag voor het eerst cijfers bekend als gecombineerde onderneming, nadat de fusie begin januari definitief het groene licht kreeg. Het concern leed over het kwartaal dat eindigde op 31 december 2000 een nettoverlies van 1,09 miljard dollar. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog een verlies van 194 miljoen dollar. De omzet nam met 8 procent toe tot 10,2 miljard dollar. Exclusief eenmalige baten en lasten nam de winst per aandeel toe van 24 tot 28 dollarcent. Over het gehele jaar nam de omzet met 11 procent toe tot 36,2 miljard dollar. Het nettoverlies kwam uit op 4,39 miljard dollar, tegen een verlies van 2,4 miljard dollar het jaar ervoor. Voor de resultaten zijn zogeheten pro forma cijfers samengesteld, waarbij gedaan is alsof de ondernemingen op 1 januari 1999 gefuseerd zijn. AOL maakte ook de resultaten bekend die de provider zelfstandig behaalde. De nettowinst daalde over het kwartaal eindigend op 31 december van 280 miljoen dollar tot 37 miljoen dollar. Exclusief eenmalige onderdelen steeg de winst met 67 procent tot 365 miljoen dollar. Een groot deel van de verliezen van zowel AOL als AOL Time Warner komen voor rekening van de kosten die voortvloeien uit het fusieproces van het afgelopen jaar. De omzet van de grootste internetprovider ter wereld steeg van 1,6 tot 2,1 miljard dollar. Over het gehele jaar liep de omzet op van 5,7 tot 7,7 miljard dollar. Met een winst per aandeel (exclusief baten en lasten) van 15 dollarcent wist de provider de verwachting met een dollarcent te overtreffen. America Online zag het aantal abonnees in het afgelopen kwartaal met 2,1 miljoen toenemen, waarvan 850.000 buiten de Verenigde Staten. De provider telde eind december in totaal 26,7 miljoen abonnees. Buiten de VS telt AOL inmiddels meer dan 5 miljoen abonnees. De gemiddelde abonnee is dagelijks 63 minuten online, zes meer dan een jaar eerder. De inkomsten uit advertenties en e-commerce namen met 71 procent toe tot 686 miljoen in het laatste kwartaal van 2000. In een toelichting op de cijfers verklaarde AOL Time Warner voor dit jaar een omzet van 40 miljard dollar te verwachten. De winst per aandeel zal volgens het concern met 25 tot 30 procent toenemen. In de ochtendhandel op Wall Street noteerde het aandeel AOL Time Warner, na bekendmaking van de cijfers, een ruime 3 procent hoger op 56,10 dollar.