Het wetsvoorstel werd goedgekeurd met 285 stemmen voor en 225 tegen. De groenen, socialisten en andere linkse partijen stemden tegen Hadopi, zoals de wet in Frankrijk heet. Een vorige versie van de anti-piraterijwet werd in juni goedgekeurd, maar werd vervolgens van de hand gewezen door de hoogste constitutionele Franse rechtbank.

De hoge raad had moeite met een tekst waarin werd geregeld dat een apart in het leven geroepen instantie de macht zou krijgen om illegale downloaders af te sluiten van het internet, zonder tussenkomst van de rechter. Dergelijke beslissingen kunnen alleen gemaakt worden door een rechter, oordeelde de raad.

Hierna ging Hadopi terug naar de tekentafel. Het nu goedgekeurde voorstel vereist een bevel van de rechter via een "ordonnance pénale", een strafrechtelijke verordening. Dat is een versimpeld proces waarbij de aanwezigheid van de gedaagde niet is vereist.

Verzet

Dat de wet is goedgekeurd door het lagerhuis hoeft niet te betekenen dat die er ook daadwerkelijk komt. Een commissie van zowel Assemblée- als Senaatsleden moet nog een definitieve versie formuleren. De socialisten hebben al aangegeven zich te gaan verzetten tegen het wetsvoorstel. Dit willen ze onder andere doen door de maatregel opnieuw aan te vechten bij de constitutionele raad.

De controversiële wet ligt al langer vanaf het begin onder vuur. Hij wordt gesteund door Sarkozy maar er zijn veel tegenstanders. Platenmaatschappijen en de filmindustrie zijn voor hardere aanpak van internetpiraterij. Volgens hun cijfers zou in de afgelopen zes jaar de waarde van de Franse muziekmarkt met vijftig procent zijn afgenomen. Consumentenorganisaties zijn tegen en wijzen erop dat de wet gebruikt kan worden om alle downloaders aan te pakken. Ook zou toegang tot het internet een fundamenteel grondrecht zijn.

Bezwaren

Ook het Europees Parlement had eerder bezwaren geuit tegen de Franse piraterijwet. Het gaat lijnrecht in tegen het op 6 mei door het Europees Parlement aangenomen amendement 138. Daarin werd besloten dat er "geen beperkingen mogen worden opgelegd aan de fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak". De Nederlandse regering wijst een toezichthouder die downloaders van illegaal aangeboden muziek en films kan afsluiten ook van de hand.