De Fransen zien een belangrijke rol weggelegd voor Interpol, de internationale politiemacht met kantoren in meer dan 40 landen. Ook het Europese equivalent, Europol, moet meer bevoegdheden krijgen. De jurisdictie van Europol beperkt zich nu tot misdaden begaan met behulp van computers. Frankrijk wil daaraan misdaden tegen computersystemen en netwerken toevoegen. Een ander belangrijk aspect is wetgeving, vinden de Fransen. Wereldwijd moeten wetten in harmonie worden gebracht. "De verschillende nationale wetten zijn obstakels die we moeten overkomen. Criminelen maken misbruik van de gaten in de wet", zei de Franse president Jacques Chirac dinsdag. Frankrijk geeft zelf het goede voorbeeld. Dinsdag is een een speciale instelling opgezet voor de bestrijding van computercriminaliteit. De Franse wetten worden doorgelicht om gaten te dichten. Tijdens het komende voorzitterschap van de Europese Unie zal Frankrijk alle lidstaten vragen de nationale wetten te onderzoeken. Ook de gelijktrekking van de wetten zal dan worden aangekaart. De internetindustrie zal ook een rol spelen. Frankrijk stelt voor regelgeving te maken voor de opslag van loggegevens door internetaanbieders en soortgelijke bedrijven. Met behulp van die gegevens kunnen wetsovertreders sneller worden opgespoord. In Parijs zijn sinds maandag ongeveer 300 afgevaardigden van overheden en het bedrijfsleven uit de zeven grootste industrielanden en Rusland (G8) bijeen. De bijeenkomst duurt tot en met vandaag. Eerdere relevante berichten: G8 bespreekt maatregelen tegen online criminaliteit (15 mei 2000)