De Franse regering komt met een wetsvoorstel voor een nieuwe heffing gericht op buitenlandse techbedrijven, om de Franse cultuur te stimuleren. Er liggen verschillende voorstellen op tafel, onder meer een heffing op smartphones, tablets, e-readers, tv’s en gameconsoles. Ook het belasten van buitenlandse contentdiensten zoals iTunes en YouTube is onderdeel van de voorstellen.

Techsector profiteert van cultuur

Alhoewel het logisch lijkt dat de heffingen uiteindelijk worden betaald door de Franse consument, zijn de maatregelen duidelijk bedoeld om de techgiganten aan te pakken. De heffing is onderdeel van een alomvattend plan om Franse cultuur en rechthebbenden te beschermen in het digitale tijdperk. De aanbevelingen zijn gebundeld in een rapport van 700 pagina's.

“Sommige spelers in de digitale wereld trekken profijt van film- en andere audiovisuele werken, maar leveren geen bijdrage aan de financiering ervan”, staat in het rapport. “Voor een eerlijk systeem is het is noodzakelijk om dit fiscale gat te dichten.”

Het systeem komt neer op een soort kijk- en luistergeld voor apparaten en online diensten. De nieuwe heffingen zouden in de plaats komen van de forse thuiskopieheffingen die Frankrijk kent, meldt de Wall Street Journal.

Einde voor Hadopi

Ook zal de anti-piraterijorganisatie Hadopi worden opgedoekt. Die wordt ondergebracht in een nieuw op te richten toezichthouder op “digitaal cultureel aanbod”.

Hadopi heeft miljoenen dreigmails aan Fransen verstuurd die aan het filesharen zouden zijn. Mogelijk heeft dit tot een vermindering geleid van het illegaal delen van bestanden, maar een causaal verband is onduidelijk. Hadopi heeft totnogtoe welgeteld één boete uitgedeeld van 150 euro, meldt de Journal.

De zogenaamde Google-taks, een heffing op het verwijzen naar en tonen van fragmenten van digitale artikelen, is van de baan. “De juridische haalbaarheid van een dergelijke belasting lijkt "twijfelachtig", concludeert de commissie. Eerder wist Google dit plan te voorkomen met een donatie van 60 miljoen euro aan een nieuw mediafonds.

In november zal de regering een concreet wetsvoorstel indienen.