Via de site Bretzel For Bush kunnen tegenstanders van de oorlog in Irak voor zeven euro een pretzel kopen en deze laten opsturen naar George W. Bush. De pretzel is niet zonder reden gekozen. Vorig jaar verslikte de Amerikaanse president zich in zo'n zoutje, terwijl hij naar een football-wedstrijd op de tv zat te kijken. Hij viel flauw en liep een schram op zijn wang op. "Wij denken dat tegen de oorlog zijn niet betekent dat we Saddams regime ondersteunen. Wij denken dat tegen de oorlog zijn, niet betekent dat we tegen het Amerikaanse volk zijn, maar gewoon tegen het beleid van Bush", schrijven de online actievoerders. Zij vinden dat de wapeninspecteurs hun werk moeten kunnen afmaken. De Franse actie is een reactie op de Amerikaanse kritiek op Frankrijk. Twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelden voor om bij de gerechten 'french fries' en 'french toast' het woord 'french' te vervangen door 'freedom'. Bretzel For Bush belooft dat voor elke opgestuurde pretzel één euro naar een liefdadigheidsinstelling voor kinderen gaat. Op het moment van schrijven had de site 491 euro opgehaald.