De zaak kwam aan het rollen toen een Fransman ontdekte dat de dvd van de film Mulholland Drive die hij had gekocht, voorzien was van kopieerbeveiliging. Hij klaagde over het feit dat nergens op de dvd werd aangegeven dat het maken van een privékopie was geblokkeerd. Bovendien werd hiermee zijn recht om een thuiskopie te maken, geschonden, vond hij.

De man startte daarom samen met de Franse consumentenbond UFC Que Choisir een rechtszaak. In eerste instantie gaf de rechter de man ongelijk. In hoger beroep, vorig jaar april, bepaalde de rechter dat de man wel in zijn gelijk stond. Hiertegen maakten Studio Canal, Universal Pictures Video en het Franse videobond (Syndicat de l'édition vidéo) bezwaar.

Nu heeft het hooggerechtshof het vonnis van de lagere rechtbank vernietigd. "Het maken van een kopie van dvd's kan conflicteren met de normale exploitatie van een film. De kopieerbeveiliging is daarom toegestaan", aldus het hooggerechtshof.

Bij de beoordeling is de raadsheer van het gerechtshof uitgegaan van internationale wetten waarin staat dat privékopieën alleen zijn toegestaan als zij gelimiteerd zijn tot uitzonderlijke gevallen, de normale exploitatie van het werk niet belemmeren en de rechthebbenden niet onredelijk benadelen.

De Nederlandse brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie (NVPI) is blij met de uitspraak. "De uitspraak bevestigt de internationale en Europese verplichtingen die Frankrijk heeft als het gaat om het beschermen van auteursrechten", aldus de NVPI. "De uitspraak vormt daarmee een belangrijke stap voorwaarts in het debat hierover in Frankrijk en Europa."