Het parlement heeft het wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat illegale downloaders langere tijd afgesloten kunnen worden van het internet afgewezen. Met 15 stemmen voor en 21 tegen moet het voorstel terug naar de tekentafel.

Het voorstel is samengesteld door een commissie van leden van de twee verschillende partijen in het Franse parlement. Deze commissie verwijderde een aantal amendementen die door de Senaat in een eerdere versie van het voorstel waren toegevoegd om het effect enigszins af te zwakken.

Dubbele straf

In het afgewezen voorstel werd de dubbele straf voor gebruikers die drie keer auteursrechtelijk beschermd materiaal downloaden in ere hersteld. Naast het opzeggen van hun internetabonnement zouden de illegale downloaders ook nog moeten blijven betalen voor de service. De commissie voerde deze veranderingen door ondanks waarschuwingen dat het voorstel mogelijk in strijd kan zijn met de grondwet.

Daarnaast wilde de commissie in het afgewezen voorstel het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat niet meer commercieel te verkrijgen is, ook strafbaar stellen. In een eerdere versie gold dit nog als excuus voor het illegaal verkrijgen van het materiaal.

Voorstel wordt herzien

Een andere wijziging hield in dat de overheid niet meer de macht had om de president van de controlerende autoriteit (Hadopi) aan te wijzen, maar slechts een paar leden van de commissie te nomineren. Vervolgens was het de bedoeling dat die leden de president uit hun midden kozen.

Het wetsvoorstel moet nu herzien worden. Er kan weer gedebatteerd worden over de invulling en het nieuwe voorstel zal opnieuw door beide Kamers moeten worden goedgekeurd.