Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën neemt direct maatregelen om grensoverschrijdende btw-carrouselfraude bij de handel in elektronische apparatuur te stoppen. Hij heeft hierover vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd.

Bij btw-carrouselfraude brengt een frauderende verkoper btw in rekening, maar draagt die niet af aan de Belastingdienst. Deze frauderende partij (ook wel 'ploffer' genoemd) wordt vaak plotseling ontbonden, waardoor de achterstallige belasting moeilijk is te achterhalen. Omdat de koper de aan hem in rekening gebrachte btw als voorbelasting wel in aftrek kan brengen, lijdt de fiscus per saldo schade. Vaak zijn koper en verkoper onderdeel van dezelfde fraude, maar dat is vaak moeilijk aantoonbaar.

Nederland vrijhaven voor fraudeurs

Weekers neemt de maatregelen op advies van de FIOD die de afgelopen tijd steeds meer signalen binnenkreeg over een toename van carrouselfraude met aanzienlijke verliezen voor de Nederlandse schatkist. Het gaat met name om de handel in mobiele telefoons, spelcomputers, computeronderdelen en tablet pc's. Omdat de fraude in omringende landen door maatregelen steeds verder is teruggedrongen, verplaatste de fraude zich naar Nederland.

Om de fraude te voorkomen wil Weekers nu een zogenoemde btw-verleggingsregeling introduceren. De btw-heffing wordt daarbij verlegd van de verkoper naar de afnemer. Indien de verkoper de btw verlegt naar zijn afnemer ontvangt de verkoper slechts de voor zijn prestaties in rekening gebrachte (netto) vergoeding, zonder de verschuldigde btw. Die btw wordt door de afnemer in zijn aangifte opgenomen en kan op dezelfde aangifte in aftrek worden gebracht. Er vindt dus geen betaling van btw aan de verkoper plaats zodat met die btw niet kan worden gefraudeerd.

Nederland wacht niet op de EU

De regeling heeft nog wel toestemming van de Europese Commissie nodig. Nederland heeft daartoe een zogenoemd derogatieverzoek bij de Europese Commissie ingediend. Omdat de afhandeling van zo'n verzoek enige tijd vergt en de btw-fraude bij met name de handel in mobiele telefoons en computeronderdelen aanzienlijk toeneemt heeft Weekers besloten om voor die goederen zelfstandig per 1 juni een verleggingsregeling te introduceren.

De maatregelen zouden het einde kunnen beteken van tal van bedrijfjes die dank zij de btw-carrouselfraude computerapparatuur maar blijven rondpompen. De opbrengsten worden vaak weggesluisd naar buitenlandse banken.

Bank was spil in btw-fraude

Enige tijd geleden werd de bank van de Nederlandse bankier John Deuss opgerold. Zijn First Curaçao International Bank werd gezien als de spil van een enorme btw-fraude met geheugenchips en telecomonderdelen. Deuss is vorige week in Arnhem veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een forse boetes. De First Curaçao International Bank (FCIB) van Deuss heeft een boete opgelegd gekregen van bijna 1,2 miljoen euro.