De Nederlandse Eurocommissaris heeft er op die manier voor gezorgd dat Microsoft geen al te harde straf krijgt opgelegd. Bolkestein heeft zijn macht aangewend om de beslissing van Eurocommissaris Mario Monti (concurrentie) te beïnvloeden, zo bericht de Financial Times. De ambtenaren van Bolkestein zouden vrezen dat de voorgestelde maatregelen tegen Microsoft het intellectueel eigendom van Microsoft te veel zou schaden. Microsoft zou te veel broncode moeten delen met concurrenten op de markt voor serversoftware. De Europese Commissie heeft al eerder vastgesteld dat Microsoft de Europese mededingingswetgeving heeft overtreden door zijn monopolie op de markt voor besturingssystemen te misbruiken om ook in andere markten een goede positie te verwerven. Zo weigert Microsoft concurrenten informatie te verschaffen die nodig is om servers beter te laten samenwerken met Windows-pc's. Ook vindt de Europese Commissie dat Microsoft zijn mediaspeler standaard uit Windows moet halen. Microsoft en de Europese Commissie zijn al geruime tijd in gesprek over een mogelijke schikking. Microsoft heeft onder meer voorgesteld om cd-roms met software van de concurrentie bij pc's te leveren. De Europese Commissie heeft dat voorstel afgewezen.