Het aantal klachten dat bij de FTC is ingediend, neemt explosief toe: van 107 in 1997 tot meer dan 10.000 vorig jaar. De FTC wil veilingfraude een halt toe roepen. Inmiddels zijn er al meer dan 1000 veilingsites. De Federal Trade Commission ( FTC) gaat klachten die over veilingsites worden ingediend verzamelen en co├Ârdineren. Het gaat om bij overheden, consumentengroeperingen en site-beheerders ingediende klachten. Deze worden in een grote database opgeslagen, waarna lokale, regionale of federale officials ermee aan de slag kunnen. 's Werelds grootste en bekendste veilingsite eBay is de eerste die heeft aangekondigd met de FTC te samenwerken. Alle klachten afkomstig van haar 10 miljoen klanten worden doorgespeeld naar het federale bureau. "De enige manier om een e-commercesite te bouwen, is om het vertrouwen van de consument te winnen", aldus een woordvoerder van eBay tegenover de Wall Street Journal. Volgens eBay resulteert ongeveer een halve procent van alle transacties in een klacht over fraude. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet leveren van een aangeboden product na betaling. Dit is verreweg de meest voorkomende klacht. Ook al gaat het nu nog om kleine percentages, deze kunnen de consument wel afschrikken, denkt eBay. Onderdeel van het nieuwe FTC-initiatief is het trainen van overheidsdienaren op het gebied van online veilingen. Ook moet de consument via een campagne op de hoogte worden gebracht van alle gevaren die met veilingsites samenhangen. Er zijn namelijk wel degelijk manieren om het risico tot een minimum te beperken. Zo raadt de FTC aan een creditcard te gebruiken. Dit is echter in het geval van particuliere aanbiedingen vaak niet mogelijk. Een andere optie is dan een zogeheten escrow-dienst. Een betaling wordt hierbij in bewaring bij een derde partij gegeven. Pas als het artikel is afgeleverd en goed is bevonden, wordt de betaling naar de aanbieder doorgesluisd. Veel grote veilingsites bieden een dergelijke mogelijkheid. Tot slot wordt aangeraden de betrouwbaarheid van de verkoper te achterhalen, bijvoorbeeld met behulp van andere klanten.