Het rapport geeft de resultaten weer van een onderzoek dat de Federal Trade Commission (FTC) op verzoek van president Clinton en sommige leden van het Amerikaanse Congres vorig jaar startte. Het voornaamste vraagstuk van het onderzoek was of de drie afzonderlijke segmenten van de entertainmentindustrie - te weten film, muziek en games - zich al dan niet schuldig maken aan het actief aanspreken van een te jong publiek, zelfs als de door de industrie zelf gehanteerde richtlijnen zo'n aanpak zouden moeten voorkomen. Volgens de FTC is het antwoord voor alledrie de onderdelen van de industrie een volmondig 'ja'. Om haar beweringen te onderbouwen komt de commissie met cijfers die er niet om liegen. Zo werden - in het geval van de gamesindustrie - 118 verschillende spellen geselecteerd, allemaal met een zogenaamde M-rating die gebruik door minderjarigen moet ontmoedigen. In maar liefst 70 procent van de gevallen werden de marketingactiviteiten echter juist gericht op kinderen jonger dan 17 jaar. In de marketingplannen van 51 procent van het totaal aantal games werd deze groep zelfs nadrukkelijk vermeld als doelgroep. Het onderzoek leverde volgens het rapport verder nog op dat kinderen van 13 tot 16 jaar zonder begeleiding in maar liefst 85 procent van de gevallen zonder problemen gewelddadige games konden aanschaffen. 'Zelf controleren' De FTC benadrukt in haar rapport dat het de taak van de industrie zelf is om de werking van het ratingsysteem te controleren en optimaal functionerend te maken. Als leidraad tot verbetering van het systeem doet de commissie echter wel een drietal adviezen van de hand. Zo zou de industrie allereerst haar richtlijnen moeten bijstellen zodat marketing niet langer op de verkeerde groep gericht kan worden. Daarnaast moeten de drie segmenten het naleven van de regels op verkoopniveau verbeteren, door er op toe te zien dat op de juiste momenten om identificatie of ouderlijke toestemming wordt gevraagd. Als laatste ziet de commissie het als de verantwoordelijkheid van de industrie om het bewustzijn van ouders te verhogen door op verpakkingen en in advertenties de redenen achter het ratingsysteem uiteen te zetten. Het volledige rapport is hier na te lezen op de website van de FTC.