FTD zei vorige week al sterk te overwegen in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. De Haagse rechtbank veroordeelde het forum tot een verbod op het laten plaatsen van verwijzingen naar bestandsnamen van illegale bestanden op Usenet (nieuwsgroepen). Het gaat concreet om verwijzingen naar de film Komt een Vrouw bij de Dokter, van Eyeworks. Die Nederlandse filmproducent heeft de zaak tegen FTD aangespannen.

Het noemen van bestandsnamen mag niet, ook al gaat het alleen om een vermelding, zonder zelfs een hyperlink te plaatsen. Eerder bood het FTD-forum nog wel links aan naar nzb-bestanden waarmee bestanden zijn te downloaden uit nieuwsgroepen. Die functie is door het Usenet-platform zelf verwijderd. Toch stelt de rechter dat FTD door het noemen van bestandsnamen deze bestanden feitelijk beschikbaar stelt aan het publiek. En dus gaat het volgens de rechter om een openbaarmaking.

Verguisd vonnis

Dat verstrekkende vonnis is door verschillende auteursrechtenjuristen verguisd. Het oordeel van de rechter schept jurisprudentie die schokkend en onhoudbaar is, zo stellen zij. Ook FTD vindt het vonnis veel te ver gaan en tekent daarom beroep aan.

"Dit zou betekenen dat elke vorm van informatie verstrekken over illegale uploads als inbreuk op auteursrechten kan worden aangemerkt. FTD is verbijsterd over deze uitspraak en heeft er het volste vertrouwen in dat het Gerechtshof in hoger beroep deze redenering terug zal draaien", bericht FTD.

Via de site wijst FTD-directeur Ronald Sievers erop dat dit vonnis gevaarlijk is voor het hele internet. Volgens hem maakt de uitspraak van de rechter zelfs de filmladder illegaal.

Andere rechter

Naast het vonnis en het hoger beroep is er ook enige ophef over de rechter. Die heeft namelijk samen met de advocaat van Eyeworks, Dirk Visser, verschillende juridische cursussen gegeven, onder meer ten tijde van de zitting en de uitspraak. FTD was hiervan op de hoogte maar besloot de rechter niet van partijdigheid te beschuldigen omdat dit veel te gevoelig ligt in de betrekkelijk kleine juridische kring van online auteursrechtspecialisten. In hoger beroep komt de zaak voor een andere rechter.