In een uitgelekt intern memo, dat in handen is van Webwereld, vertelt financieel directeur Rico Schaap het slechte nieuws aan het personeel van Fujitsu Services Nederland. Hij stelt dat er ingrijpende structurele maatregelen genomen moeten worden om slagvaardiger te kunnen opereren en het bedrijf weer gezond te maken voor de toekomst.

Gedwongen ontslagen

Dat houdt in dat er 200 banen verdwijnen. Een aantal medewerkers kan ergens anders binnen de organisatie terecht. Ook worden, waar mogelijk, contracten niet verlengd. Waar geen andere oplossing mogelijk is, vallen er gedwongen ontslagen. Fujitsu zelf schat dat er 120 banen op die manier moeten verdwijnen.

"We realiseren ons dat de timing van deze aankondiging gezien de feestdagen gevoelig ligt", schrijft Schaap. "We willen alle medewerkers van Fujitsu Services echter zo snel mogelijk duidelijkheid bieden over hun toekomst binnen ons bedrijf."

Brief op 30 december

Op die duidelijkheid moet echter nog worden gewacht. De getroffen medewerkers worden op woensdag 30 december op de hoogte gesteld per aangetekende brief. Daarin worden ze uitgenodigd voor een gesprek.

"De komende tijd zal voor jou en je collega’s een onzekere periode blijven, omdat nog niet alle details bekend zijn en we op een aantal vragen nog geen antwoord hebben", staat te lezen in de memo. De reorganisatie moet eind 2010 zijn afgerond.

Sociaal Plan en vrijwillige vertrekregeling

De ondernemingsraad (OR) van Fujitsu Services heeft ingestemd met het voorgestelde sociaal plan. Voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd die niet boventallig zijn verklaard, is er een vrijwillige vertrekregeling in het leven geroepen.

Wie niet onmisbaar is en door zijn vertrek een formatieplaats open laat, kan van deze regeling gebruik maken. Van een gouden handdruk zal echter geen sprake zijn.

Verliesgevende operatie

Als reden voor de reorganisatie voert het bedrijf de snel veranderende vraag aan in de markt voor ict-diensten. Ook is de concurrentie in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tot slot is er door de economische crisis toenemende druk op de ict-budgetten.

De bestaande organisatie was daar onvoldoende op voorbereid. Ondanks eerder genomen maatregelen werd er de afgelopen jaren verlies geleden. Bovendien zouden de oorspronkelijke plannen voor 2010 evenmin tot winst leiden. De nu aangekondigde maatregelen moeten het tij keren.

Update:

Financieel directeur Rico Schaap van Fujitsu Services Nederland geeft Webwereld een toelichting. Hij zegt dat de recessie zeker niet de voornaamste oorzaak is voor de nu door te voeren reorganisatie. "Het is vooral onze kostenstructuur, die is al enkele jaren te zwaar. Dat is er de afgelopen jaren ingeslopen." Schaap erkent dat het bedrijf "misschien wat laat op de rem trapt."

Hij vertelt ook dat het banenverlies geldt over de volledige breedte van Fujitsu Services Nederland. De financieel directeur bevestigt dan ook dat alle medewerkers van het Nederlandse bedrijf de komende dagen in spanning moeten afwachten. "Maar dat gold al een aantal weken; de mensen weten dat er een reorganisatie zat aan te komen." Hij geeft aan dat er daarom ook gekozen is voor de gedeeltelijke bekendmaking nu, "ondanks de slechte timing". Dat was ook "gezien de geruchten die intern al rondgingen".

Schaap stelt ook dat het nieuws over de reorganisatie wat overdreven is: "Er werken zo'n 450 mensen bij Fujitsu Services Nederland en er gaan nu 200 functies verloren. Daarvan schatten wij dat er 120 gedwongen zullen zijn." Hij benadrukt nog de vrijwillige vertrekregeling en bestrijdt dus dat de helft van het aantal banen wordt geschrapt.

Dit verhaal is geschreven in samenwerking met Channelworld.