Aan Fuld de taak om een 'professionelere en sterkere organisatie voor ICT-specialisten' op te zetten. "Ik zal me in mijn nieuwe functie sterk maken voor nauwere samenwerking met andere verenigingen en beroepsorganisaties in deze sector", belooft Fuld. "Daarnaast ben ik van mening dat we de dialoog met ICT-bedrijven moeten versterken, zodat we gezamenlijk meer activiteiten en initiatieven voor onze leden kunnen ontplooien."

Techworld-blogger Ernst Fuld stond twintig jaar geleden als medeoprichter aan de basis van de NGN. De afgelopen periode was Fuld al directeur, maar dan op interimbasis. "Ik had de opdracht te kijken naar de verandering van de organisatievorm", zegt Fuld. "De NGN had totnogtoe officieel en statutair geen verenigingsdirecteur. Statuten zijn veranderd en het bestuur heeft mij officieel tot directeur benoemd."

Bron: Techworld