De voorzitter van nieuwe toezichthouder ACM wordt naar het nu uitziet Chris Fonteijn, de huidige bestuursvoorzitter van telecomwaakhond OPTA. De Autoriteit Consument en Markt krijgt een zogeheten collegiaal bestuur van drie mensen. Het beleid van de ACM wordt gestoeld op drie pijlers: consumentenbescherming, sectorspecifiek markttoezicht en mededingingstoezicht.

Het eerste wetsvoorstel om de drie toezichthouders samen te voegen ligt nu ter advisering bij de Raad van State. Die instellingswet maakt de fusie van de OPTA, NMa en CA mogelijk en moet de onafhankelijkheid van de nieuwe toezichthouder waarborgen. Dat is het makkelijkste traject. Het wetsvoorstel kan waarschijnlijk al vlak na de jaarwisseling in de Tweede Kamer worden behandeld.

Bevoegdheden moeten nog vorm krijgen

Het tweede traject, een wetsvoorstel dat de procedures van de nieuwe toezichthouder moet vaststellen, wordt wat langer. De bedoeling is de huidige procedures meer te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Ook moeten de bevoegdheden duidelijk worden afgekaderd. Daarin wil minister Verhagen van Economische Zaken goed kijken naar consumentenbescherming en gedragstoezicht, schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.

Verhagen zegt erbij dat dit tweede wetstraject complexer is dan het eerste. Daarom zal die tweede wet, de zogeheten materiële wet, pas in de loop van 2012 in de Tweede Kamer worden behandeld. Dat heeft tot gevolg dat de officiële instelling van de nieuwe toezichthouder en het einde van de OPTA, CA en NMa op zijn vroegst per 1 januari 2013 rond is.