Vooral de bestrijding van de digitale scheiding tussen noord en zuid moet volgens de deelnemers aan de jaarlijkse G8-topconferentie prioriteit krijgen. Het afgelopen weekend werd deze op het Japanse eiland Okinawa gehouden. De leiders van de G8, bestaande uit de zeven belangrijkste economieën ter wereld plus Rusland, hebben een informatietechnologiehandvest opgesteld om de ontwikkelingslanden de vruchten te laten plukken van de economische voordelen die het internet biedt. "Iedereen, waar hij zich ook moge bevinden, moet de mogelijkheid hebben deel te nemen aan de wereldwijde informatiemaatschappij en niemand mag ervan uitgesloten worden", zo staat in het Handvest van Okinawa. Een zogeheten Digital Opportunity Taskforce, in de wandeling ook wel Dot Force genoemd, moet plannen ontwikkelen die volgend jaar op de volgende topconferentie in het Italiaanse Genua worden gepresenteerd. Voorafgaande aan de top op Okinawa kregen de wereldleiders van verscheidene kanten informatie aangeboden over de manier waarop de digitale kloof tussen de rijke en arme landen kan worden overbrugd. Zo presenteerde het World Economic Forum (WEF), een organisatie van 's werelds grootste multinationale ondernemingen plannen en ideeën die in een samenwerkingsverband tussen overheden en bedrijfsleven kunnen worden uitgevoerd. Klaus Schwab, de oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, noemde tijdens de aanbieding van het rapport de digitale kloof 'een van de belangrijkste problemen aan het begin van deze eeuw'. Hij zei dat de leden van het Forum bereid zijn de helpende hand te bieden, maar hij benadrukte dat de G8-landen het voortouw moeten nemen. Door informatietechnologie overal ter wereld in te zetten, kunnen de armere landen de sprong naar de ontwikkelde wereld maken, zeggen de WEF-leden. "We kunnen deze technologie veel sneller ontwikkelen dan de industriële technologie en we moeten daarbij niet vergeten dat er nog steeds een industriële kloof is die al meer dan honderd jaar bestaat", aldus Schwab. Sceptici Het rapport met de titel From the Global Digital Divide to the Global Digital Opportunity kan door sceptici worden opgevat als de zoveelste poging van het multinationale bedrijfsleven om haar belangen in de onderontwikkelde landen veilig te stellen. Maar Vernon Ellis, de internationale bestuursvoorzitter van Andersen Consulting zegt optimistisch te zijn over de mogelijkheden die publiek-private samenwerkingsverbanden hebben om de digitale kloof te overbruggen. Dat kan volgens hem echter alleen als de bedrijven investeren in lange termijnprojecten die een breed maatschappelijk draagvlak hebben en zich niet richten op snelle financiële klappers. "Eigenbelang is uitstekend", zo zei hij, "maar het moet dan wel een verlicht eigenbelang op lange termijn zijn". Hotmail naast hotline De overbekende hotline die de machtigste mensen in de wereld gebruiken om direct met elkaar contact te hebben, krijgt er een concurrent bij. De Russische president Poetin heeft op Okinawa voorgesteld om voortaan ook via e-mail te communiceren. Volgens een woordvoerder van de Duitse regering hebben de overige leiders het voorstel positief ontvangen. De elektronische variant van de rode telefoons zal overigens niet in elk land van de G8 even snel van de grond komen. Van Bill Clinton, die voor het laatst in zijn carrière op een G8-top aanwezig was, is bekend dat hij geregeld achter de computer zit om online te winkelen en met dochter Chelsea te e-mailen. Maar de Japanse premier Mori kan nog wel een cursus gebruiken. Vorige maand nam hij tijdens een bezoek aan basisschool voor het eerst van zijn leven plaats achter een PC. "Ik zal jullie opbiechten dat ik een digibeet ben. Vandaag raakte ik voor het eerst een toetsenbord aan om jullie een e-mailberichtje te zenden. Ik was daarvoor dertig minuten aan het typen", zo vertelde hij de kinderen bij die gelegenheid.