Het project Galileo moet bedrijven en overheden in de Europese Unie onafhankelijker maken van de Amerikanen. Nu nog wordt voor allerlei navigatie- en gps-diensten gebruik gemaakt van Amerikaanse satellietinfrastructuur. De Europese Unie wil daar vanaf en heeft daarom project Galileo in het leven geroepen.

Dat project bestaat uit het opzetten van een netwerk van satellieten ronde aarde. In totaal moet het volledig operationele systeem uiteindelijk uit 30 satellieten bestaan, met twee nog op de grond als reserve. Over de gehele wereld worden sensoren gestationeerd en een aantal uplink stations. In Europa worden de controlecenters ingericht.

Eerst de in-orbit validation

De gehele operatie is opgedeeld in een aantal fases. Met de lancering van de volgende twee satellieten is de eerste fase (de in-orbit validation) bijna ten einde. Dan zal er een miniconstellatie ontstaan van vier satellieten en begint de testfase. De satellieten en de grondinfrastructuur worden op elkaar afgestemd en de eerste navigatietoepassingen kunnen worden getest.

In de volgende fase worden de overige satellieten buiten de dampkring geschoten. Dat gebeurt in een hoog tempo volgend jaar. De eerste operationele fase begint als er 18 satellieten rond de Aarde cirkelen. Dat moet dan al in 2014 zijn. Dan ook moeten de eerste diensten operationeel worden. De Europese Commissie roept Europese bedrijven op die “innovatieve producten" te ontwikkelen om direct gebruik te kunnen maken van de nieuwe infrastructuur.

Miljarden euro's voor het oprapen

De nieuwe navigatiesatellieten “openen de wereldwijde markt voor de Europese industrie", schrijft de Europese Commissie in de aankondiging van de nieuwe satellietlancering. Volgens de Commissie is die wereldwijde markt voor navigatiediensten 125 miljard euro groot en zal dat bedrag verdubbeld zijn in 2020.

De lancering van de twee nieuwe satellieten is op 28 september en zoals voor alle lanceringen binnen het project Galileo zal het ruimtevaartplatform in Frans Guyana daarvoor worden gebruikt. De vier huidige satellieten zijn gemaakt door het Europese ruimtevaartconsortium EADS Astrium. Het project is door de Europese Commissie uitbesteed aan de European Space Agency.

Binnenkort de Ariane 5-raket

De eerste twee satellieten zijn afgelopen najaar gelanceerd (video). In het volgende jaar gaat de ESA gebruik maken van de Ariane 5-raket, die vier satellieten tegelijk naar boven kan brengen. Eind 2015 moeten er 26 satellieten rond de Aarde draaien.