Volgens de drijvende kracht achter het project is een console met internetmogelijkheden een nog betere manier om communicatie te bevorderen dan de PC. Het WEF denkt dat vooral Sony's PlayStation 2 geschikt zou zijn om Derde Wereldlanden de elektronische snelweg op te loodsen. Het plan is namelijk om een combinatie van Linux en Java te gebruiken, om zo multimediaoplossingen te gaan aanbieden die zelfs ongeletterde armen kunnen voorlichten. Beide platformen worden door de PS2 al ondersteund, terwijl een harddisk kan worden aangesloten voor de opslag van gegevens. Standaard beschikt de console al over een DVD-speler, terwijl de prijs van het apparaat volgens het WEF binnen de marge valt. "De Xbox zou ook goed zijn, en de Nintendo Gamecube is een ander alternatief. Het probleem met de Xbox is echter dat hij duur is", zegt John Gage, één van de initiatiefnemers van een WEF-comité over de digitale kloof. Gage schetst de voordelen van het op het internet helpen van de arme landen: "We kunnen alle arme landen, scholen, ziekenhuizen en klinieken, met elkaar verbinden en ze op het internet helpen. Dat helpt enorm om bijvoorbeeld informatie over AIDS rond te sturen." Technisch gezien brengt de implementatie van de nieuwe consoletechnologie natuurlijk wel problemen met zich mee. Om te beginnen richt het plan van het WEF zich dan ook niet op de allerarmsten, maar wordt uitgegaan van een minimaal (en maximaal) inkomen dat de beschikbaarheid van elektriciteit moet garanderen. De daadwerkelijke verbinding met het internet zal volgens Gage wat creativiteit vereisen: "We zullen alles gebruiken wat IP-pakketjes naar de arme landen kan sturen. Je kan radio- en televisiefrequenties aanpassen, telefoonlijnen gebruiken of de pakketjes via satellieten naar beneden sturen."