In een samenwerkingsverband met het beroemde Massachusetts Institute of Technology (MIT) werkt Microsoft aan het project. Doel van het project is om speciale educatieve games te ontwikkelen die leerlingen helpen bij het leren van wiskunde en andere wetenschappen. Dat zoiets niet saai hoeft te zijn bewijzen de eerste tests met het bekende spel Civilization 3 (overigens geen Microsoft-spel). Het werd gebruikt om leerlingen geschiedenis te leren en de eerste resultaten waren hoopgevend. Zo zouden leerlingen beter de relatie snappen tussen geschiedenis en aardrijkskunde en tussen geschiedenis en politiek. In het project levert Microsoft het geld, maar niet alleen dat, want het heeft natuurlijk veel verstand van het maken van games, maar met de Microsoft iCampus en het Learning Sciences and Technologies Lab zelf ook heel wat wetenschappelijke kennis in huis om de wetenschappers van het MIT hulp te kunnen bieden. Er zijn overigens nog geen concrete resultaten, dus verwacht de komende jaren nog geen schokkende veranderingen op school.