Gartner stelt dan ook dat de druk om te presteren de baan van it-directeur `tot een van de moeilijkste en meest veeleisende managementbanen' heeft gemaakt. Volgens de marktonderzoeker verandert de baan van chief information officer (cio) meer dan voorheen in een positie waar een alleskunner moet zitten. "Bedrijven eisen dat de cio van alle markten thuis is; een manager die leiding geeft als een directeur, analyseert als een financieel directeur en uitvoert als een operationeel directeur", zegt Andrew Rowsell-Jones van Gartner. Deze mengelmoes van kwaliteiten maakt de rol van cio tot `de moeilijkste baan binnen een bedrijf', meent de analist. "De goede it-directeuren richten hun pijlen op grotere betrokkenheid bij de bedrijfsvoering en beter intern toezicht." De onderzoekers denken dat managers die deze `cultuuromslag' niet omarmen minder goed in staat zullen zijn alle budgetbeperkingen en de druk het hoofd te bieden. Dit kan hen op den duur hun baan kosten, aldus Gartner.