Slechts tien procent van de millenniumproblemen doet zich voor rond de jaarwisseling. Dit zegt het Amerikaanse analistenbureau Gartner Group. Gartner verwacht dat 55 procent van alle jaar 2000-gerelateerde problemen worden opgemerkt in de loop van het jaar. Te verwachten problemen zijn onder meer hard- en softwarestoringen. "De meeste bedrijven realiseren dat en hebben al plannen om deze storingen op te lossen," aldus Matt Hotle, vice-president en directeur Y2K-onderzoek bij de Gartner Group. Van de problemen die alsnog plaatsvinden wordt negentig procent binnen drie dagen opgelost. Gartner schat dat wereldwijd tussen de 300 miljard en 600 miljard dollar is geïnvesteerd om millenniumproblemen in software te voorkomen. Het onderzoeksbureau gelooft dat de meerderheid van de Amerikaanse bedrijven en organisaties gereed zijn voor de overgang naar 2000. Virussen vormen, zo denkt Gartner, echter nog wel een bedreiging. "Als er twintig tot honderd virussen actief zijn in een korte periode dan is dat een behoorlijk probleem", aldus onderzoeksdirecteur Lou Marcoccio. De GartnerGroup denkt dat de Amerikaanse overheid klaar is voor het jaar 2000. Wel verwachten de analisten nog problemen in een aantal kleine Amerikaanse gemeenten. Ongeveer eenderde hiervan beëindigt op 31 december zijn voorbereidingen voor het nieuwe millennium. Internationaal verwacht Gartner grote problemen in onder meer Rusland, India, Pakistan en Afghanistan. Landen die hun millenniumproblemen voldoende hebben opgelost zijn naast de VS onder andere Groot-Brittannië, Oostenrijk, Canada, Nederland, Australië, Zweden en Chili.